مازندران بر اساس آخرین تقسیمات کشوری دارای 22 شهرستان به نامهای آمل ، بابل ، بابلسر ، بهشهر ، تنکابن ، جویبار ، چالوس ، رامسر ، ساری ، سوادکوه ، سیمرغ، قائمشهر ، گلوگاه ، محمود آباد ، نکا ، نور ، نوشهر، فریدونکنار ، عباس آباد ، سوادکوه شمالی، کلاردشت و میاندرود ، 58شهر ، 55 بخش ، 129 دهستان و 3697  آبادی می باشد .