امام زمان

اخبار اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان مازندران

الویت قرار گرفتن تولید محتوا  توسط فعالین حوزه فاوا با توجه به رتبه 9 زبان فارسی از لحاظ پرکاربردین زبان در فضای مجازی
مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان در مراسم اختتامیه نخستین استارتاپ ویکند دانشگاه آزاد واحد ساری، بر لزوم استفاده از ظرفیت های استارتاپ ها بعنوان یکی از مهمترین راه های برون رفت از مشکلات و معضلات استان تاکید کرد.
۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۱۰:۱۷
بخش خصوصی چرخ محرک حوزه اقتصاد دیجیتال است
مدیرکل ICT مازندران در نشست سازمان نظام صنفی رایانه ای استان، مازندران را از لحاظ نیروی انسانی که مهمترین بخش اقتصاد دیجیتال است غنی دانست.
۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۳
دفاتر پیشخوان ویترین خدمات دولت در جامعه
نشست مشترک مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات مازندران با رییس و کارکنان کانون دفاتریشخوان دولت استان برگزار شد.
۲۰ آذر ۱۳۹۸ - ۱۲:۱۸

اخبار وزارتخانه

معرفی برگزیدگان جشنواره کودکآنلاین
شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۸ - ۲۰:۳۹
انتقال بسته های پستی با پهپاد فرآهم شد
پنج شنبه ۲۱ آذر ۱۳۹۸ - ۱۹:۴۷
درگاه واحد خدمات سلامت
 شورای فرهنگی  خدمات داخلی

 

راهنمای مدیریت سبز